Net zoals dat er een schoolregelement bestaat die ouders ondertekenen zijn er ook in uw sportclub gedragsregels die alle leden onderschrijven door hun lidmaatschap. Een van de doelstellingen van Royal Beerschot Tennis & Hockey Club is de sportieve en sociale ontplooiing van alle leden te bevorderen. De gedragsregels hebben betrekking op gewenst en ongewenst gedrag binnen de club en tijdens de trainingen en de wedstrijden. We hebben ze voor alle leden in het document in bijlage even op een rijtje gezet. 

ROYAL BEERSCHOT TENNIS & HOCKEY CLUB - GEDRAGSREGELS

Een van de doelstellingen van het comité van de Beerschot is de sportieve en sociale ontplooiing van alle leden te bevorderen. De gedragsregels hebben betrekking op gewenst en ongewenst gedrag binnen de club en tijdens de trainingen en de wedstrijden. Alle leden onderschrijven deze gedragscode door hun lidmaatschap.

Beerschot is een familieclub waar de volgende 4 waarden centraal staan:

 • Respect
 • Openheid
 • Ambitie
 • Sfeer

Beerschot probeert de jongeren, de leden, de ouders en de begeleiders deze waarden, die nauw verbonden zijn met de eigenheid van onze club, bij te brengen en heeft daarom deze gedragsregels opgesteld.

Competitiesport…. en recreatiesport

Hockey is eerst en vooral een competitiesport en Beerschot stelt alles in het werk om tot de elite te behoren in alle leeftijdscategorieën. Zoals in alle sportdisciplines, voelen sommige spelers zich meer aangetrokken tot de competitie en zijn ze bereid om hierin maximaal te investeren. Het grote voordeel is dat hockey een sport is waarbij het mogelijk is om het hoogste niveau te bereiken zonder dat men zijn studies, zijn werk of andere activiteiten hiervoor moet opofferen.

Anderzijds spelen heel wat leden op recreatief niveau omwille van diverse redenen. Ook voor deze leden wenst onze club een structuur uit te bouwen die toelaat zowel de techniek, als de fysieke ontwikkeling en het ploegverband aan te leren.

Hoewel deze 2 categorieën als tegenstrijdig kunnen worden ervaren, vullen zij elkaar ook aan en zijn ze noodzakelijk voor een goed evenwicht binnen de club.

Respect

Respect is één van de basiswaarden van elke sport en des te meer in de hockeywereld. Op Beerschot vragen wij u zowel de spelers als de tegenspelers, de scheidsrechters en de toeschouwers te respecteren. Elk verbaal of fysiek agressief gedrag ten opzichte van scheidsrechters, tegenspelers of toeschouwers wordt niet getolereerd en kunnen tot sancties leiden. De coach heeft hierbij een voorbeeldfunctie en zal geen kritiek uiten tegenover tegenstanders en scheidsrechters.

Fair-play

Hockey is een teamsport. In zijn eentje kan men geen wedstrijd winnen. Teamspirit en sportief gedrag spelen daarbij een zeer belangrijke rol. De hele ploeg speelt goed of slecht, wint of verliest, heeft plezier of verveelt zich. De coach en de ouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de ploeg zowel op als naast het veld. De coaches en ouders moeten:

 • spelers leren strijdvaardig te zijn
 • het ploegspel bevorderen
 • spelers aanmoedigen die fysisch en technisch iets zwakker zijn

Gezelligheid en vriendschap

Beerschot is een familieclub met een rijke traditie sinds meer dan 100 jaar. Er wordt veel belang gehecht aan het verderzetten van deze tradities, waarvan vriendschap waarschijnlijk de belangrijkste is. Spelers staan wekelijks op het hockeyveld om te “leren” en om zich steeds verder te ontwikkelen op sportief en sociaal niveau in een vriendschappelijk clubverband. Alles wordt in het werk gesteld om deze vriendschapsbanden in stand te houden en te bevorderen.

Ter attentie van de ouders en de spelers:

Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen wij aan de spelers en de ouders om:

 • stipt op tijd aanwezig te zijn voor de wedstrijden en trainingen
 • op tijd af te zeggen voor de wedstrijd (een laattijdige afzegging kan het ganse team benadelen)
 • de verschillende beurtrollen te respecteren: voor het fluiten van de wedstrijden, voor het carpoolen bij verplaatsingen en voor de verdeling van de appelsienen tijdens de rust
 • regelmatig te komen supporteren voor uw kinderen tijdens de wedstrijden (ook al zijn ze al groot)
 • respect te betuigen tegenover zowel de tegenstanders, als de coaches en de scheidsrechters
 • fair-play te zijn zowel op als buiten het veld
 • het lidgeld op tijd te betalen

Wij vragen u met aandrang het gezag van de coach te respecteren en dit zowel voor, tijdens als na de wedstrijden. Wij vragen aan de ouders niet tussen te komen (behalve op vraag van de coach). We begrijpen dat dit des te moeilijker is voor ouders die vroeger hebben gespeeld. Het hockeygebeuren is echter sterk geëvolueerd in de loop der jaren. Zo ook het wedstrijdreglement en de tactische richtlijnen die de coaches en trainers hanteren en die tot de “intellectuele eigendom van de club” behoren. 

We verwachten ook dat de spelers en de toeschouwers ten aanzien van de scheidsrechters het nodige respect opbrengen en vragen de toeschouwers om niet in discussie te treden met de scheidsrechters. Een vergissing begaan tijdens een wedstrijd is menselijk en dit moet zonder enige vorm van protest worden aanvaard.

Pestgedrag wordt niet getolereerd in clubverband wat aanleiding kan geven tot een sanctie die door het bestuur wordt opgelegd.

Aanmoedigen en zich vermaken blijft belangrijker dan absoluut te willen winnen. De overwinning moet het resultaat zijn van een mooi (samen)spel en niet een doel op zich.

Uw aanwezigheid tijdens de wedstrijden en trainingen, maar ook uw ondersteuning als coach of ploegmanager, als sponsor, of uw deelname aan de randactiviteiten, zoals hulp bij tornooien, internationale wedstrijden of andere evenementen wordt heel erg op prijs gesteld door de club.

Jeugdcategorieën op Beerschot 

 • Kapoentjes : vanaf 4 jaar 
 • Smurfen : vanaf 5 jaar
 • U7-U8 : van 6 tot 8 jaar 
 • U9-U10 : van 8 tot 10 jaar 
 • U11-U12 : van 10 tot 11 jaar
 • U14 : van 12 tot 13 jaar
 • U16 : van 14 tot 15 jaar
 • U19 : tot 18 jaar

Kapoentjes en Smurfen

In deze categorieën leren de kinderen op woensdagnamiddag tijdens een aangepaste training door middel van spelactiviteiten omgaan met een hockeystick en -bal waarbij het spelplezier centraal staat. Deze kinderen spelen nog geen wedstrijden.

U7 tem. U12 (genaamd categorieën “klein veld”)

In de mate van het mogelijke, tracht Beerschot de kinderen te groeperen op basis van het geboortejaar, het spelniveau en de onderlinge vriendschapsbanden om op die manier een zo homogeen mogelijk team te vormen.

Bij de inschrijving vragen we om deze vriendschappen die onderling tussen kinderen kunnen bestaan reeds te melden zodat hiermee - in de mate van het mogelijke - rekening mee kan worden gehouden (zonder resultaatsverbintenis).

Deze categorieën beogen het aanleren van de hockeytechniek en het spelen in teamverband. Vanaf de miniemen trachten we de spelers meer per niveau te groeperen waarbij we nog proberen rekening te houden met de vriendschappen.

U14 tem. U19 (genaamd categorieën “groot veld”)

Vanaf “groot veld” maken we een onderscheid in 3 niveaus:

 • Ploegen 1: dit zijn ploegen met een hoog prestatieniveau. De spelers die worden gekozen geven in het algemeen voorrang aan hun studies en het hockey. Hun aanwezigheid op elke training is verplicht. Elke afwezigheid bij een wedstrijd dient te worden gerechtvaardigd (studies of ziekte). De eindoverwinning op het einde van het seizoen is de eerste doelstelling. Het hockeycomité van Beerschot kiest de spelers op basis van hun bekwaamheid, hun wilskracht en het potentieel van de ploeg. De duurtijd dat elke speler op het veld staat kan per speler verschillend zijn.
 • Ploegen 2: dit zijn ploegen waarvan het spelniveau competitief is en die zijn samengesteld uit spelers die wensen door te stoten naar het hoogste niveau of die niet altijd de gelegenheid hebben zich volledig in te zetten. De eerste doelstelling is de continue vorming ook al blijft de overwinning belangrijk en de speeltijd is gelijkmatiger verdeeld over de spelers.
 • Ploegen 3 en volgende zijn ploegen op recreatief niveau. Zij groeperen de spelers waarvan het niveau niet competitief is. Spelplezier onder vrienden en een goed resultaat behalen gaan hand in hand. De speelduur wordt gelijk verdeeld over alle spelers. De spelers van deze ploegen moeten er zich van bewust zijn dat afwezigheden tijdens wedstrijden niet mogen leiden tot onrechtmatige afgelasting van wedstrijden (forfait) wat de club financieel beduidend kan impacteren.

Een speler kan in de loop van het seizoen van ploeg veranderen op basis van het spelniveau, de evolutie, het gedrag alsook de inzet van de speler. De ploegen worden samengesteld door het hockeycomité in samenspraak met de coaches en de trainers.

Op het einde van het seizoen wordt elke speler geëvalueerd door de coach, trainers en sportieve cel om zodoende de samenstelling van de ploegen voor het volgende seizoen zo goed mogelijk voor te bereiden.

Kadetten, scholieren en junioren worden gevraagd om minstens gedurende 2 wedstrijden per seizoen als ballenjongen bij wedstrijden van de eerste ploeg te fungeren.

In deze categorieën moet elke speler eveneens minstens 2 wedstrijden per seizoen als scheidsrechter dienst doen.

Begeleiding

Elke ploeg wordt begeleid door:

 • één of meerdere trainers tijdens de trainingen
 • één of meerdere coaches tijdens de wedstrijden (soms de trainer zelf); Beerschot geeft de voorkeur aan het laten coachen door jongeren van de club, vooral voor de ploegen die niet gecoacht kunnen worden door een ouder van één van de spelers van de ploeg.
 • een manager (ouders): de manager heeft meer een administratieve en organisatorische functie. De manager heeft een belangrijke rol voor de goede sfeer in de ploeg en voor de organisatie gedurende het hele seizoen (wedstrijden, tornooien, etentjes).

Coaches en managers

Op onze website is een beschrijving van de functie van coach en manager beschikbaar (rubriek «Hockey\Documents»).

Wedstrijdprogramma

U kan de lange-termijn planning van uw ploeg vinden op de website van Beerschot  (www.beerschot.org) onder de rubrieken "Hockey\Volwassenen" of “Hockey\Jeugd". Toch zijn wijzigingen altijd mogelijk omdat sommige ploegen/clubs vragen om geplande dag of uur te veranderen. Raadpleeg dus  elke week de website www.beerschot.org om misverstanden te vermijden. 

Afwezigheden

Elke afwezigheid op training moet gemeld worden aan de manager van de ploeg die de trainers zal verwittigen via de website.

Spelers moeten hun afwezigheid tijdig melden bij de manager van hun ploeg via de website tem  48 uur voor de training/wedstrijd (geen afwezigheden meer melden per email na donderdag 18u00!). Reageer onmiddellijk om uw aanwezigheid/afwezigheid te melden, zodat de coach/manager tijdig een vervanger of een andere oplossing kan vinden. Een laattijdige melding kan de samenstelling van de ganse ploeg in het gedrang brengen en indien een afgelasting van de wedstrijd de enige oplossing is zal de club hiervoor een boete moeten betalen.

Sancties kunnen worden opgelegd indien spelers deze regels niet respecteren.

Website van Beerschot 

We raden aan om regelmatig (ten minste één maal per week) de internetsite van Beerschot te raadplegen via www.beerschot.org om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen binnen de club. Op de site kan u alle nuttige informatie vinden voor uw volgende wedstrijd (tijdstip en plaats van afspraak/wedstrijd, vervoerouders, verantwoordelijke voor de appelsienen, ballenjongens voor de wedstrijden van de ereploeg enz.)

Stiptheid

De spelers moeten minstens 5 minuten voor de aanvang van de trainingen aanwezig zijn en het afgesproken tijdstip van afspraak in het kader van wedstrijden te respecteren om de briefings en de verplaatsingen zo vlot mogelijk te laten verlopen. De coaches dienen het wedstrijduurrooster strikt op te volgen om het verloop van de daaropvolgende wedstrijden niet in het gedrang te brengen. Zonder stiptheid kan een ploeg niet goed werken.

Verplaatsingen

Sommige wedstrijden op verplaatsing worden gespeeld in clubs die iets verder gelegen zijn van Antwerpen. Dit gebeurt buiten onze wil om en wordt georganiseerd door de Belgische Hockeyfederatie. De manager van elke ploeg zal tijdig een beurtschema opstellen zodat de ouders beurtelings hoeven te rijden (carpooling). Mocht dit voor u niet haalbaar zijn, vragen wij u om zelf een andere chauffeur te vinden in uw ploeg.

Clubuitrusting voor de wedstrijden

Veldspelers

Polo: paars (te verkrijgen bij Hockey Player); 

Short of rokje (voor meisjes): wit

Sportkousen: wit met logo van Beerschot (te verkrijgen bij Hockey Player)

Scheenbeschermers zijn verplicht en de tandbeschermer wordt ten zeerste aangeraden tijdens de wedstrijden EN tijdens de trainingen.

Keepers

Vanaf de preminiemen speelt elke ploeg met een keeper met keeperuitrusting. De club voorziet hiervoor per ploeg een basisuitrusting.

Respect voor de clubinfrastructuur

Beerschot beschikt over een schitterend clubhuis en twee watervelden die gelegen zijn in een mooie omgeving. Alle leden en niet-leden dienen het nodige respect te hebben voor deze sportaccommodatie. We vragen u ook om alles proper en netjes te houden (vestiaires, velden, parking enz...). Mocht een (niet-)lid een gebrek aan respect tonen, mag u hem/haar daarop attent maken, op vriendelijke maar pertinente/constructieve wijze.

Vragen ?

Hebt u vragen, opmerkingen en/of voorstellen, dan kan u contact opnemen met één van de verantwoordelijken van de verschillende comités 

Wij wensen u alvast een prachtig en sportief seizoen toe !

Sportieve groeten,

Het Hockeybestuur