Wat te doen bij een ongeval? 

1. De verzekering verwittigen door het ingevulde formulier op te sturen naar:
ARENA NV - NERVIERSLAAN 85 BUS 2 - 1040 BRUSSEL
met referentie het Polisnr : L.O. 1.119.439  / B.A. 1.119.440 (staat op het formulier)
Document: Ongeval Burgerlijke aansprakelijkheid
Document:  Ongeval Lichamelijk ongeval

2. Bewaar alle documenten die betrekking hebben op de gekregen zorgen en voorgeschreven geneesmiddelen.

3. Breng eerst alles binnen bij de mutualiteit.

4. Na vergoeding door uw mutualiteit, stuurt u alle fakturen en onkostennota's naar ARENA samen met de afrekening van de mutualiteit.

5. Houd ARENA op de hoogte van de evolutie van de kwetsuur (verergering, verlenging, genezing) door hen de medische rapporten te bezorgen.