Wat te doen bij een ongeval? 

  • De verzekering verwittigen door het ingevulde formulier op te sturen naar:
    ARENA NV - NERVIERSLAAN 85 BUS 2 - 1040 BRUSSEL
    met referentie het Polisnr : L.O. 1.119.439  / B.A. 1.119.440 (staat op het formulier)
  • Bewaar alle documenten die betrekking hebben op de gekregen zorgen en voorgeschreven geneesmiddelen.
  • Breng eerst alles binnen bij de mutualiteit.
  • Na vergoeding door uw mutualiteit, stuurt u alle fakturen en onkostennota's naar ARENA samen met de afrekening van de mutualiteit.
  • Houd ARENA op de hoogte van de evolutie van de kwetsuur (verergering, verlenging, genezing) door hen de medische rapporten te bezorgen.

 

Verzekeringspolis & aangiftedocumenten: