Beste vrienden,

2021 is achter de rug, alweer een vrij bewogen en uitdagend jaar. Tussen de griekse golven door zijn we er toch in geslaagd om in de zomer belangrijke investeringen in de club af te ronden en vooral een vrij normaal eerste seizoenhelft af te werken, zowel outdoor als indoor, wat we toch niet hadden durven hopen.

We wensen dus allereerst iedereen te bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt: vrijwilligers, sympathisanten, sponsors, leden, ouders en iedereen die een hart voor Beerschot draagt. We beseffen maar al te goed dat het in deze onzekere tijden verre van evident is en nochtans kunnen we toch met enige fierheid zeggen dat Beerschot leeft!

Want Beerschot leeft wel degelijk! Getuige zijn de groeiende initiatieven voor zowel oud als klein (FFF, BeeCircus, FanDay, Beerfesten, enz…) en het is onze ambitie om in de komende maanden/jaren verder te blijven (investeren) in de club zodat iedereen er zijn gading vindt, zich thuis voelt en we de familie en traditieclub bij uitstek in Antwerpen zijn.

Noteer alvast 14/5 in jullie agenda voor het BeeBal maar ook de Vedett league komt terug en er volgen zeker ook nog een aantal andere verassingsevenementen. Graag maken we van de gelegenheid ook gebruik om de creatie van BeeConnect aan te kondigen, business club van en voor Beerschotleden, waarover later deze maand meer details zullen gecommuniceerd worden.

Op sportief vlak hebben we uiteraard ook niet stilgezeten:

Onze heren 1 ploeg kennen een ongemeend spannend seizoen waar letterlijk alles nog mogelijk is. We zijn ervan overtuigd dat met het talent en omkadering die we hebben, en mits de broodnodige aanvuring van onze supporters, we ook dit jaar in Eredivisie zullen blijven en wie weet nog voor de verassing kunnen zorgen. Ook onze dames 1 hebben zich mooi herpakt na een moeilijk seizoensbegin en hebben nog veel groeipotentieel, de toekomst ziet er mooi uit!

Beide ploegen rekenen op jullie en we gaan dus verschillende initiatieven op poten zetten, zodat we in 2de seizoenshelft beide ploegen met zijn allen kunnen aanvuren naar nieuwe topprestaties!

Ook onze jeugdschool blijft evolueren en dit vertaalt zich in steeds betere resultaten en rankings in de hogere divisies. We hebben nog een lange weg te gaan om onze ambitie waar te maken (de referentie jeugdschool van provincie Antwerpen) maar de jeugdomkadering en technische staf werkt hard om dit te bereiken. Zo hebben we bvb al met referentieclubs zoals Watducks en Leopold aan tafel gezeten om best practices uit te wisselen en ons trainersteam aanzienlijk versterkt. We zullen ook een exclusieve hockey-clinic organiseren gegeven door onze eerste ploegen, maar ook de ouders zullen de gelegenheid krijgen om hun coaching skills aan te scherpen.

Uiteraard zijn er nog vele zaken die beter kunnen, maak dus zeker gebruik van jullie ploegmanagers en/of kapiteins om die zaken aan te kaarten. Je kunt uiteraard ook rechtstreeks bij het bestuur aankloppen. En indien jullie zelf graag meehelpen of frisse ideeën hebben voor sportieve of extra-sportieve evenementen, laat het ons zeker weten. Een club leeft op zijn vrijwilligers en alle beetjes helpen!

Verder rest het ons jullie enkel nogmaals te bedanken en we wensen jullie allen een voorspoedig en voornamelijk gezond sportief jaar.

Leve Beerschot!

John, Arnaud, Laurent, Astrid, Tino en Dirk

Het Beerschot Hockey-comité