Geacht Lid,
Wij nodigen U uit op de Statutaire Vergadering van de V.Z.W. Koninklijke Beerschot Tennis & Hockey Club die zal gehouden worden op:
Dinsdag 21 mei 2019 om 18.30 in het clubhuis, Groeningenlei 62, 2550 Kontich

Dagorde :

  1. Inleiding door de Voorzitter
  2. Verslagen van de afdelingsvoorzitters
  3. Verslag van de Raad van Bestuur
  4. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten per 31.12.18
  5. Kwijting aan de bestuurders voor hun beleid gedurende het verlopen jaar
  6. Statutaire benoemingen
    Het mandaat van de volgende bestuurders loopt ten einde: Philippe Verhoeven, Alexandre De State, Aristide Melissas en Mevr. Marie-Joëlle Leys. Deze zijn herverkiesbaar.
  7. Rondvraag

Voor de Raad van Bestuur,
Bernard Lemaire, Voorzitter