Beste kapiteins, managers en coaches
Indien u een vraag hebt voor de hockeybond, gelieve geen mails te sturen naar de hockeybond maar wel naar Martino Francinetti (diamantino@telenet.be) die onze secretaris en contactpersoon met de bond is. Dank u