Nieuws

Beste clubleden, 

De eerste ploeg van Beerschot lanceert een champagne verkoop van de enige echte Dom Béerignon!

Na een jaar zònder - willen we graag nog eens op buitenlandse stage trekken en hiervoor hebben we jullie hulp nodig. 

Aangezien we nog wat punten moeten inhalen is deze voorbereiding stage broodnodig voor onze tweede helft van het seizoen.

Geef toe, onze Cuvée, Dom Beerignon, die een Blanc de Blancs (100 % Chardonay van premier cru is), is hét ideale eindejaarscadeau of aperitief voor de feesten! 

Er is geen betere manier om het nieuwe jaar feestelijk en smaakvol in te zetten dan met Dom Béerignon.

€20 euro per fles of per kist met 5+1 gratis ! 

Smaakt naar meer?

 

Mail je bestelling door naar info@beerschot.org of contacteer de spelers rechtstreeks. 

Als gevolg van ‘last minute’ ophelderingen verschaft door de overheden en de bevoegde instanties van de verschillende gewesten, moeten wij helaas aanvullende informatie verschaffen ter correctie van onze mededelingen van gisteren betreffende de controle van het Covid Safe Ticket.

Hieronder de punten waar wijzigingen zijn in gebeurd (in het rood) ten opzichte van wat wij gisteren hebben meegedeeld (e-mail hieronder):

VLAAMSE GEWEST

 • De CST-controle is verplicht vanaf 12 jaar en 2 maanden.
  • De eerder meegedeelde leeftijd van 16 jaar geldt enkel voor de toegang tot fitnesscentra en horecagelegenheden.
 • Bevestiging: deze controle is enkel verplicht vanaf de aanwezigheid van min. 50 personen in de indoor infrastructuur. De limiet van 50 personen wordt dus bevestigd, in tegenstelling tot wat is besloten voor Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (zie hieronder).

WALLONIË & BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

 • De CST-controle is verplicht vanaf de eerste bezoeker aan de indoor infrastructuur. Dit besluit is dus strenger dan het minimum van 50 aanwezige personen dat de federale regering woensdagavond heeft aangekondigd.
 • Bevestiging: deze controle is wel degelijk verplicht vanaf de leeftijd van 16 jaar, in tegenstelling tot de maatregel die in Vlaanderen wordt toegepast (zie hierboven).

Onze excuses om nu pas – een paar uur voor de start van het indoorseizoen – met deze verduidelijkingen te komen,! Wij zijn helaas afhankelijk van extreem late en onduidelijke communicatie van de overheidsinstanties.

Niettemin wensen wij u veel succes bij de wedstrijden dit weekend.

Met sportieve groet.

 

Na het overlegcomité kondigden de federale en regionale regeringen gisteravond nieuwe maatregelen aan die genomen werden in het kader van de opnieuw verslechterende gezondheidssituatie in België.

De timing van deze overheidscommunicatie komt voor onze hockeygemeenschap – aan de vooravond van de start van het indoor hockey seizoen – heel ongelegen. Maar we zullen hier opnieuw mee moeten leren leven en we twijfelen er dan ook niet aan dat we er allemaal samen opnieuw het beste van zullen maken.

We hebben op basis van de aangekondigde maatregelen, een specifiek wedstrijdprotocol voor indoor hockey(INDOOR COVID REGELS), dat vanaf komende zaterdag in werking zal treden. Hierin staan de verschillende maatregelen die invloed hebben op onze sport zo gedetailleerd mogelijk beschreven.

De belangrijkste punten uit dit protocol zijn:

 • Verplichte controle van het Covid Safe Ticket
 • Vanaf 50 personen binnen. Gezien de moeilijkheid om dit ten allen tijde te controleren en om praktische redenen, raden wij echter aan om het CST vanaf de eerste bezoeker te controleren.
 • Verplichting geldt vanaf 12 jaar.
 • De controle wordt aan de ingang van de indoor infrastructuur verzorgd door de infrastructuurbeheerder en/of door de clubverantwoordelijken.
 • Iedere club die verantwoordelijk is voor een zaal moet bij de beheerder van de infrastructuur die hij huurt informeren of de CST controle ten laste komt van de club of van de beheerder. In geval deze verantwoordelijkheid bij de club ligt, mag deze controle in geen enkel geval ten laste komen van de zaalverantwoordelijke.  
 • Voor bepaalde mensen (vrijwilligers club, stafleden teams, …) is een uitzondering voorzien op de CST controle -> zie details in het protocol. Deze mensen moeten vanuit de club een document krijgen dat bewijst dat zij wel degelijk een officiële functie uitoefenen voor de club. In bijlage vindt u een template voor dit document, dat u enkel nog moet invullen.
 • Verplicht dragen van een mondmasker
  • Het dragen van een mondmasker is verplicht in alle binnenruimtes.
  • Verplichting geldt vanaf 10 jaar.
  • De verplichting geldt niet voor de mensen die aan tafel zitten in de cafetaria/het restaurant. Hier gelden de Horecaregels.
 • Geen uitstel van wedstrijden mogelijk!
  • Het beperkte aantal ‘zaaluren’ en de indoor programmatieproblematiek laten ons niet toe om wedstrijden te herprogrammeren.
  • In geval een team wegens te weinig spelers niet kan aantreden, zal een forfait worden aangerekend.
  • Probeer daarom zoveel mogelijk vervangers te vinden voor spelers die niet kunnen/mogen spelen.
  • Er zal geen forfaitboete worden aangerekend aan de club indien er minstens 2 medische attesten worden voorgelegd die bevestigen dat de spelers een positieve test hebben ondergaan (keeper inbegrepen, stafleden worden niet meegerekend).
 • Clubs die een eigen zaal beheren (tijdelijke indoorhal of andere)
  • Verplichting om een CO2 meter te plaatsen in de sporthal en de kleedkamers.
  • Zie details in het protocol.

We hopen oprecht dat deze maatregelen de pret van het nieuwe indoorseizoen niet teveel zullen bederven. Laten we vooral blij zijn dat we überhaupt gaan kúnnen spelen dit seizoen. Dat is het allerbelangrijkste!

Vanuit de Federatie wensen we u allen super indoor competities toe. En zoals steeds kan u op ons rekenen voor ondersteuning indien u die nodig zou hebben.

Met sportieve groet.

 

 

UMBRELLA / PARAPLU / PARAPLUIE : 25 €

CAP / PET / CASQUETTE : 20 €

SCARF / SJAAL / ECHARPE : 10 €

WATERBOTTLE / DRINKBUS / GOURDE : 5 €

Te verkrijgen op het secretariaat of bestellen via info@beerschot.org 

THC BEERSCHOT

Schrijf je nu in voor de winterstages !!!

KLIK HIER OM IN TE SCHRIJVEN

Zin om tijdens de wintervakanties te tennissen, padellen en sporten? Neem dan deel aan onze stages op R Beerschot THC. Wees er snel bij want de herfstvakantie start al over 2 weken. 

Samen met de toptrainers van de tennis- en padelschool spelen en ontdekken je kinderen tennis en padel. Zowel voor beginners als gevorderden, geboren tussen 2018 en 2004. Voor elk niveau wordt een aparte groep voorzien.

De prijs voor een volledige week tennis, padel en omnisport bedraagt 140€. 

Het dagprogramma ziet er als volgt uit : 

Vanaf 8u45: opvang voor de kinderen
9u30-12u: tennis/padel
12u-13u30: lunch
13u30-15u: omnisport/padel
15u-16u: tennis
16u: einde van de dag
Tot 17u00: nabewaking

Na het Overlegcomité van deze week, de persartikels en andere communiqués is er wellicht enige verwarring ontstaan over de maatregelen voor sport in België. Daarom proberen we hieronder een duidelijk beeld te schetsen van de geldende maatregelen voor de sport in Vlaanderen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië.  

 

VLAANDEREN

 

 • Dragen van een mondmasker:
  • Verplicht in indoor sportfaciliteiten vanaf 13 jaar.
   • In de kleedkamers, gangen, tribunes, enz.
   • Het masker is niet verplicht tijdens de beoefening van de sport.
   • Coaches/trainers en reservespelers moeten het masker dragen indien de afstand van 1,5 m niet kan worden gewaarborgd -> OPGELET: enkel geldig indoor, niet outdoor!
   • Het masker mag tijdelijk worden verwijderd om te eten of te drinken.
   • Uitzondering: het masker is niet verplicht wanneer de Covid Safe Ticket controle van toepassing is.
 • Publiek:
  • Andere beperkende maatregelen dan het dragen van een mondmasker zijn niet van toepassing indien het aantal in de infrastructuur aanwezige personen niet meer bedraagt dan :
   • 200 mensen binnen.
   • 400 mensen buiten.
  • Als er meer dan 200 (binnen) of 400 (buiten) mensen aanwezig zijn, hebben de organisatoren twee mogelijkheden:
   • Geen CST check:
    • Dit moet vooraf worden goedgekeurd door het plaatselijke/gemeentelijke bestuur.
    • Afstand houden van min. 1m50, het dragen van een mondmasker en handhygiëne zijn verplicht.
   • Wel CST controle:
    • Dit moet vooraf worden goedgekeurd door het plaatselijke/gemeentelijke bestuur.
    • Vanaf de eerste bezoeker (inclusief publiek, atleten en omkaderend personeel).
    • Geen beperkende maatregelen meer van toepassing.
    • Kinderen jonger dan 12 jaar vallen niet onder de CST-controle.
    • De club waar dit van toepassing is, moet de bezoekers ruim van tevoren inlichten.

 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST & WALLONIË

 

 • Dragen van een mondmasker:
  • Verplicht in overdekte sportaccommodaties, behalve bij het beoefenen van sport en behalve voor personen die onderworpen zijn aan en de controle van het CST.

 

 • Covid Safe Ticket :
  • CST aantallen:
   • CST-controle is verplicht voor alle binnensporten vanaf de eerste bezoeker (ook publiek, atleten en begeleiders).
   • CST-controle is verplicht voor alle buitensporten vanaf 200 personen (inclusief publiek, atleten en personeel).
   • Plaatselijke autoriteiten en/of uitbaters van sportaccommodaties kunnen besluiten deze aantallen te verlagen als zij dat nodig achten. Neem vooraf contact met hen op.
  • CST leeftijd:
   • CST controle geldt voor personen van 16 jaar en ouder. Personen jonger dan 16 jaar zijn dus vrijgesteld.
  • CST uitzonderingen:
   • Vrijwillige monitoren, trainers, coaches, werknemers, scheidsrechters, enz., alsmede begeleiders (bv. een ouder die een kind begeleidt om zich in de kleedkamer om te kleden en vervolgens de infrastructuur verlaat) zijn vrijgesteld van de CST-controle (maar dragen natuurlijk wel het masker!).
  • Inwerkingtreding CST:
   • Van kracht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 15 oktober.
   • Van kracht in Wallonië vanaf 1 november.

 

Wij hebben de bevoegde instanties gewezen op de grote organisatorische en financiële problemen die de CST-controleverplichting voor onze clubs meebrengt en hopen dan ook op ondersteunende maatregelen van hun kant. Daarnaast zijn we er ons van bewust dat allerlei bijzondere gevallen kunnen voorkomen. Aarzel niet om op ons beroep te doen. Wij zullen u proberen helpen.

 

Met sportieve groet.

Eerste Beerschot Sinterklaasfeest in het Boxtalino-Circus!

In samenwerking met het Boxtalino Circus hebben we het genoegen jullie te mogen ontvangen voor een middag Circus en Sinterklaas plezier! Het Boxtalino Circus staat al jaren garant voor pure magie en op 28 november openen ze speciaal hun deuren voor Sinterklaas en de gehele Beerschot-familie om 15u.

En dit aan budgetvriendelijke prijzen: 12,5€ per kind en 15€ per volwassene (wat maar liefst 25%korting betekent), uitsluitend voor Beerschot!

Plaatsen zijn beperkt en zullen snel weg zijn dus schrijf je vlug in met kinderen, vrienden, familie,… of maak er bijvoorbeeld een leuke ploegactiviteit van.

klik hier voor de inschrijving

Het belooft een onvergetelijke dag te worden voor klein en groot!

 

WAAR U MOET ZIJN ! 

Boxtalino Circus Palace

Provinciaal domein De SCHORRE (Parking 2)
Kapelstraat 83
2850 BOOM

Antwerp Padelclub 2022

 

Beste APC Padellers, 

Wat een jaar!! 2021 was het jaar van het corona beest met overvolle padelvelden in een sport die hyper-hypte!! Het was ook het jaar van de herwonnen vrijheid onder een zeer zwakke zomerzon. Deze corona-vrijheid gaf ons ook wel terug rust en kalmte op de velden. De overbevolking maakte plaats voor een gezellige drukte.

Het was ook een jaar waarin we als bestuurders veel leerden. We merkten dat een 500-tal leden overgelukkig zijn met het lidmaatschap en spelen voor €0,60/u tot €1,70/u. De 200 minst spelende leden zijn echter niet gelukkig met hun abonnement, zij klagen over onbeschikbaarheid van de velden (tijdens piek) en halen hierdoor te weinig profijt uit hun lidgeld. Zij willen liever een pay2play of credits model. Andere spelers genieten dan weer van de vaste routine van velden in vaste verhuur. (vandaag op de pay2play velden in Kontich en op 7de Olympiade) 

Om deze verschillende groepen allemaal gelukkig te maken komen wij met 5 verschillende formules. Toepasselijk op onze 3 locaties! (inclusief 7de Olympiade) Iedereen kan 14 dagen op voorhand boeken! 

 1. Jaarlijks lidgeld van €450* met interclub (voor de piek-speler die 1 keer speelt/week of de dal-speler die 5 keer speelt/maand) 
 2. Jaarlijks lidgeld van €400* zonder interclub (voor de piek-speler die 1 keer speelt/week of de dal-speler die 5 keer speelt/maand) 
 3. Verschillende credits-vormen (zie tabel onderaan) 
 4. Vaste terrein verhuur (€24/uur zonder luifel, €28/uur onder luifel)(met een maximum van 3 velden/locatie**) 
 5. De klassieke occasionele pay2play speler 

*Leden spelen gratis up and down en gratis clubkampioenschap en zullen 50% korting krijgen op de wintercompetitie. 

Maandelijkse domiciliëring  van €35 mogelijk. (deze formule is beschikbaar vanaf 15/11, pas na 1 jaar opzegbaar) 
 
2021 leden krijgen voorrang tot 15 november, vanaf dan kunnen ook nieuwe spelers lid worden. Iedereen verplicht inschrijven via onze website. 

Wij voorzien ook kinderlidgeld, bekijk onze tabel op onze website voor meer info. 

**APC bestaat vandaag uit 25 velden verdeeld over 3 locaties, een maximum van 3 velden per locatie zullen in vaste verhuur gaan dwz dat onze leden op minstens 16 velden zullen kunnen spelen, daarom zal er een ledenstop zijn op 1000 leden.  

***Vanaf een aankoop van 350 credits speelt u gratis de volgende 2 interclubperiodes en mag u gratis deelnemen aan het clubkampioenschap / u kan met uw credits-tarief betalen voor evenementen zoals up and down en wintercompetitie 

Spijtig genoeg was 2021 ook het jaar van een aantal leden die constant en gestructureerd de regels omzeilden. 

Dit leidde tot frustraties bij het bestuur maar ook bij vele leden die de regels wel respecteerden! 

Wij vragen met aandrang om de regels dit jaar te respecteren zodat we een gezellige leden-club kunnen blijven. 

Spreek elkaar aan op verkeerd gebruik van de regels en accepteer de consequenties die we zullen toepassen wanneer er vals gespeeld wordt. 

Onder deze link vindt u de APC clubregels.  

Tot binnenkort op de club 

Het APC bestuur 

PS: De bouw van de luifel over velden 1,2 en 3 in Berchem is reeds begonnen, deze zal eind november klaar zijn. 

Hockey

ELITES

VOLWASSENEN

JEUGD

BEERSCHOT HOCKEY SCHOOL

TRAININGEN

STAGES, OPENDEURDAGEN & TORNOOIEN

SPELREGELS & ARBITRAGE

GEDRAGSREGELS

Tennis

ZOMERRESERVATIES

WINTERRESERVATIES

WINTERLESSEN

LENTELESSEN

STAGES

OPENDEURDAGEN

GEDRAGSREGELS

LID WORDEN

Padel

WAT IS PADEL ?

RESERVATIES

LESSEN

STAGES

OPENDEURDAGEN

TORNOOIEN

GEDRAGSREGELS

Cycling

BEERSCHOT CYCLING CLUB

KALENDER

WORD LID

PARTNERS

BCC SAFETY RULES


Varia

BRIDGE

LIONESS BOOTCAMP

ZWEMBAD

PETANQUE

VERGADERZALEN

BAR BEE

NUTTIGE LINKS

WORD VRIJWILLIGER

Club

GESCHIEDENIS

RAAD VAN BESTUUR

LIDMAATSCHAP

EVENEMENTEN

VERZEKERINGEN

TUCHTREGLEMENT

GDPR

FOTO'S

Business

PARTNER WORDEN

PARTNERS

FANCLUB

BEERSCHOT BUSINESS CLUB

© 2019, website powered by Twizzit.com